HABERLER

1. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi

- 14.08.2015

I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi

1. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi - HABERLER - İnsan Eğitimi Kültür ve Yardımlaşma Vakfı | Anasayfa03 Aralık 1990’da M.Ruhi Şirin tarafından kurulan ve amacı kısaca; çocuğun sosyal, kültürel ve eğitim bakımından gelişmesine katkıda bulunmak; çocukluk çağlarının evreleri dikkate alınarak programlar geliştirmek; çocuk psikolojisi, sağlığı, eğitimi alanlarında ortaya çıkan verilerin ışığında okul öncesi ve okul çağı çocuklarının sorunlarına yardımcı olacak araştırmaların yapılmasına ortam hazırlamak; aile, çocuk, okul ve çevre ilişkilerinin düzenlenmesinde benzer kurum ve kuruluşlarla işbirliğini sağlamak olan Çocuk Vakfı, 25-27 Şubat 2011 tarihleri arasında Haliç Kongre Merkezi’nde İstanbul Üniversitesi ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu kurumsal paydaşlığıyla “I. TÜRKİYE ÇOCUK HAKLARI KONGRESİ” düzenliyor.

Amacı; medeniyetimizin güzellik, doğruluk, erdem, adalet, iyilik ve çocuğa saygı idealine dayalı; çocuğun temel yararına öncelik verilerek sağlıklı büyüme ve sağlığını koruması, doğuştan getirdiği yetenekleri nitelikli bir eğitimle geliştirmesi, güç koşullarda kalma   durumunda korunması, kendisini ilgilendiren konularda görüşüne başvurulması, ayrımcılık karşısında her türlü tedbirlerin alınması, büyüme ve gelişme evrelerinde medeni, sosyal, ekonomik, kültürel haklarını öğrenmesi, talep etmesi ve hayata geçirilmesi ve bütün çocuk sorunlarını çok alanlı bir yaklaşımla ele alarak, çocukbilim merkezli kuram, yöntem ve uygulama bütünlüğüne dayalı ve geçerli strateji ve modelleri belirlemek olan kongre ile ilgili detaylı bilgi için aşağıdaki linklerden yararlanabilirsiniz.

www.cocukvakfi.org.tr

www.turkiyecocukhaklarikongresi.org

Anahtar Kelimeler