Selamet Haşim Üniversitesi

Bangsamoro Türk Eğitim Akademisi (BTEA);  İnsan Vakfı, Deniz Feneri Derneği, Dosteli Derneği, ve SASA Vakfı’nın Morolularla biraraya gelerek oluşturduğu ortak bir eğitim kurumudur. Bu birlikteliğin amacı, özerkliklerine kavuşan Bangsamorolu Müslüman kardeşlerimizin eğitim ihtiyaçlarına çözüm bulmaktır. İlköğretimden üniversiteye kadar eğitimin tüm aşamalarını bir çatı altında birleştiren BTEA, bölge Müslümanlarının dini ve kültürel hassasiyetlerini gözeterek çalışmalarını yürütmektedir.

Bangsamoro Türk Eğitim Akademisi (BTEA) Moro’da gerçekleşecek eğitim projelerinin hayata geçirilmesi ve eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi için ülkemizde faaliyet gösteren tüm STK’lara açık olup; BTEA’ya destek verecek kurumlarımızı aramızda görmekten memnuniyet duyacağız.

 

PROJE HAKKINDA

Büyük ve zorlu mücadeleler sonucunda bağımsızlıklarını kazanmış Bangsamorolu kardeşlerimiz için modern bir eğitim külliyesi yapmak üzere 2016 yılında yola çıktık.

Tüm İslam dünyasında olduğu gibi Bangsamoro’da da eğitim en önemli ihtiyaçtır. Bölgeye yaptığımız ziyaretlerde ve çeşitli yardım faaliyetlerinde bölge halkının bizden en büyük talebi eğitim merkezleri olmuştur. Bu nedenle Moro Islamic Liberation Front/MILF ve Bangsamoro Kalkınma Ajansı/BDA ile yaptığımız görüşmelerde tam teşekküllü bir eğitim külliyesi yapma fikri 2016 yılında ortaya çıkmıştır. 2017 yılında projenin resmi görüşme ve sözleşmeler süreci tamamlanmış, 51.000 m2’lik arazi ilkokul, ortaokul, lise ve yetimhanenin bulunacağı II. Abdülhamit Han adına yaptırılacak eğitim külliyesi için satın alınmıştır. 2019 yılında ise 90.000 m2’lik bir arazi daha alınarak Selamet Haşim Üniversitesi Yerleşkesi yapımı için projeye başlanmıştır. İdari binalardan mescidlere, yemekhaneden spor alanlarına, fakülte binalarından yatakhanelere kadar onlarca birimin inşa edileceği külliyede, uygulamalı otel binası ve bir de saat kulesi yapılacaktır.

Tüm dünyaya iyilik götüren ve mazluma, mağdura, yoksullara, ihtiyaç sahibi tüm insanlara kol kanat geren ülkemiz; son yıllarda hem yardım miktarı olarak hem de kişi başına düşen milli gelir oranında “dünyaki iyilik lideri ülke” olmuştur. Başta TİKA, AFAD, Kızılay, Türkiye Diyanet Vakfı gibi kurumlarımız olmak üzere tüm vakıf ve derneklerimiz iyilikte hayırlı bir yarış içindedir. Devlet kurumlarımız, STK’larımız ve halkımızla beraber dünyanın dört bir yanındaki tüm mazlumlara insani yardım malzemeleri, sağlık yardımları, kültür ve eğitim destekleri ve kalkınma projelerine yardım sağlıyoruz. Bunların yanında en önemli yardımın eğitim alanında yapılacak çalışmalar olduğu inancı ve bilinciyle bağımsız devlet olma yoluna girmiş olan Morolu kardeşlerimiz için bu büyük ve hayırlı eğitim seferberliğini hep birlikte başlatmış bulunuyoruz.

Özerk Bangsamoro Bölgesi’nde olduğu gibi Filipinler’de de Müslümanların kurduğu ve işlettiği bir üniversite bulunmamaktadır. Projemiz bölge açısından ilk olacağı gibi, Türkiye’de bu alanda faaliyet gösteren bütün STK’larımız ve hayırsever milletimze bir araya gelerek yapacağı bu çaptaki ilk büyük proje olacaktır. Tüm özel kurum ve kuruluşlara ayrıca sivil toplum teşkilatlarımıza açık olan bu projemiz, değerli desteklerinizle inşallah planlanan sürede tamamlanacaktır.

Projemiz etap etap ilerleyecek olup 1. etapta Hukuk Fakültesi, Turizm Fakültesi ve Tıp Fakültesi yer alacaktır. 2020 yılında inşaatına başlayacağımız 1. etap fakültelerin faaliyete geçmesi 2022 olarak hedeflenmiştir.

BANGSAMORO SELAMET HAŞiM ÜNİVERSİTESİ

1. Etap (2020 - 2022) Hukuk Fakültesi, Tıp Fakültesi, Sağlık Meslek Yüksekokulu, Turizm Fakültesi ve Uygulama Oteli

2. Etap (2022 - 2024) İlahiyat ve İslami İlimler Fakültesi, İletişim Fakültesi, Mühendislik Fakültesi

3. Etap (2024 - 2026) Eğitim Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Denizcilik ve Su Ürünleri Fakültesi, Sosyal ve Fen Bilimleri Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 


FAKÜLTELER

Hukuk Fakültesi
Tıp Fakültesi
Turizm Fakültesi ve Uygumalama Oteli
Mühendislik Fakültesi 
İlahiyat ve İslami İlimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Ziraat Fakültesi
Debizcilik ve Su Ürünleri Fakültesi 
Sosyal ve Fen Bilimleri Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İnşaat Alanı
 

2.355 m²
2.355 m²
6.285 m²
2.355 m²
1.500 m²
1.500 m²
1.750 m²
1.500 m²
1.500 m²
1.500 m²
1.500 m²
 
Diğer Birimler

 

Teknik Birim
Amfi
Rektörlük
Yemekhane 
Kütüphane
Cami
Saat Kulesi
Spor Sahası 
Meydan

 190 m²
980 m²
3.480 m²
855 m²
1.040 m²
345 m²
2.395 m²

 

 


BAĞIŞ İÇİN HESAP NUMARALARI

Kuveyt Türk Katılım Bankası  

TL Hesabı IBAN TR63 0020 5000 0936 4683 9000 03
USD Hesabı IBAN TR79 0020 5000 0936 4683 9001 03 

İlişkili Fotoğraflar

Hemen Bağış Yap

Selamet Haşim Üniversitesi
TL